Mgr. Ivica Šišoláková

Ohľadne poskytovaných služieb zo strany p. Milana Šlosára nemám žiadne výhrady, vyjadrujem plnú spokojnosť s ich kvalitou a odbornosťou, ako aj so samotným ľudským prístupom ich poskytovateľa, ktorý v každom smere ochotne poskytol potrebné informácie a vysvetlenia, bol nápomocný pri všetkej administratíve spojenej s konsolidáciou dvoch hypotekárnych úverov a s nimi súvisiacimi poisteniami, čo pre mňa predstavovalo iba minimálne časové zaťaženie a v spleti ťažko prehľadného finančného trhu „vyskladal“ optimálne životné poistenie. V prípade potreby finančného poradenstva vrelo odporúčam služby p.Šlosára všetkým svojim známym a  tiež ich opäť rada využijem.

Mgr. Ivica Šišoláková

Rodina Kozáková

K finančnému poradenstvu poskytovanému pánom Šlosárom viacerým členom našej rodiny  môžeme vyjadriť iba spokojnosť. Riešili sme s ním paralelne viacero vecí  – financovanie kúpy nehnuteľností, prehodnocovanie starého úveru a s tým súvisiace rizikové poistenia.

V  dobe, keď je trh zaplavený ponukami finančných a poisťovacích spoločností a ešte väčším množstvom (mnohokrát neserióznych) sprostredkovateľov nie je jednoduché vybrať tú správnu ponuku, ktorá zodpovedá nielen Vašim predstavám, ale zohľadňuje aj Vaše potreby a možnosti.

Je preto príjemné nachádzať poradcu, ktorý tieto Vaše požiadavky a možnosti s odbornou spôsobilosťou posúdi a pomôže Vám vybrať vhodnú alternatívu, ku ktorej by sa človek bez odborných znalostí a skúseností dopracoval len ťažko.

Rodina Kozáková

Rodina Kristová

Vďaka p. Šlosárovi sa nám podarilo prefinancovať dva HÚ, kde sme na mesačnej splátke ušetrili cez 40€, a to sme si zároveň aj vyplatili dva debety na os. účtoch. Teraz máme len jeden HÚ a jeden poplatok. Následne sme si s jeho pomocou prehodnotili obe naše ŽP, ktoré boli v našej súčasnej situácii nepostačujúce.

Ďakujeme týmto za jeho profesionálny prístup, ochotu a ústretovosť

Rodina Kristová