Rodina Kozáková

K finančnému poradenstvu poskytovanému pánom Šlosárom viacerým členom našej rodiny  môžeme vyjadriť iba spokojnosť. Riešili sme s ním paralelne viacero vecí  – financovanie kúpy nehnuteľností, prehodnocovanie starého úveru a s tým súvisiace rizikové poistenia.

V  dobe, keď je trh zaplavený ponukami finančných a poisťovacích spoločností a ešte väčším množstvom (mnohokrát neserióznych) sprostredkovateľov nie je jednoduché vybrať tú správnu ponuku, ktorá zodpovedá nielen Vašim predstavám, ale zohľadňuje aj Vaše potreby a možnosti.

Je preto príjemné nachádzať poradcu, ktorý tieto Vaše požiadavky a možnosti s odbornou spôsobilosťou posúdi a pomôže Vám vybrať vhodnú alternatívu, ku ktorej by sa človek bez odborných znalostí a skúseností dopracoval len ťažko.

Rodina Kozáková