Bezplatný audit úverov – šanca pre Vás

Ľudia majú často tendenciu  veci zjednodušovať, bagatelizovať  a nepripúšťať si, že mnohé z nich môžu byť  riešené inak ako majú zafixované svojimi  jednostrannými predstavami.  Uvedené platí pre všetky stránky života vrátane tej finančnej. Poznajú niekoľko faktov z danej oblasti, o ktorých sú presvedčení, že sú kľúčové a nie je možné s nimi pohnúť vo svoj prospech, respektíve ich budú vždy stáť isté dodatočné náklady.

Reálne však skutočne málokto má dnes odbornú a časovú kapacitu zvládnuť posúdenie všetkých aspektov výhodnosti svojich napr. úverových zmlúv a existujúcich variantných riešení vyskytujúcich sa na meniacom sa finančnom trhu. Práve tieto skryté a nepoznané riešenia môžu klientovi priniesť najväčší finančný prínos a stoja len na jedinom princípe – ochote otvoriť „Pandorinu skrinku“ ľudom, ktorých prácou je tieto riešenia pre klienta hľadať  a s nasadením ich obhajovať pred inštitúciami finančného trhu.

Pre verifikáciu vyššie uvedenej merateľnej výhodnosti auditov, sa zaväzujem bezplatne prijať v mesiaci október všetkých záujemcov ochotných preveriť odborným auditom svoje súčasné úverové vzťahy  a hľadať možnosti získať finančný prínos navyše pre svoj rodinný rozpočet. Som presvedčený, že budem pri tom maximálne úspešný, o čom budem pravidelne informovať na svojej webovej stránke.

Čakám na Váš kontakt, prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na mojom telefónnom čísle 0911/072372.

Teším sa na spoluprácu s Vami a verím, že dokážem pre Vás urobiť oveľa viac, ako si dnes dokážete predstaviť.

Jeseň kampaňami bánk zaliata – príležitosť, ktorú je škoda nevyužiť

S každoročnou pravidelnosťou hraničiacou s istotou prináša prichádzajúca jeseň zvýšenú aktivitu bánk v snahe naplniť ročné plány objemov poskytnutých hypotekárnych úverov.   Veru, po vyprahnutom letnom období , keď úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa  hýbali smerom dole menej, ako letné tropické teploty, prišiel  čas skutočných príležitostí pre všetkých potenciálnych žiadateľov hypotekárnych úverov, ako aj súčasných dlžníkov, ktorým fixácia dozrieva, ako vinohradníkom hrozno na jeseň.

Jednoducho a stručne povedané, ak je niekedy príležitosť získať hypotekárny úver, alebo jemu podobný typ úveru za mimoriadne výhodné úrokové sadzby bánk bez spracovateľských poplatkov a získaním ďalších kampaňových výhod tak je to pre rok 2012 „TERAZ až do vypredania zásob“.

Štarty zvýhodnených kampaní už začali UNICREDIT, TATRABANKA do dvoch týždňov vyjde s farbou kampane ČSOB a verte, že nepotrvá dlho a pridajú sa aj zvyšné banky pôsobiace na hypotekárnom úverovom trhu.  Popri tom začala v druhom polroku miešať karty v poskytovaní hypotekárnych úverov mBank, predovšetkým vďaka svojej bezpoplatkovej stratégii a možnosti výberu z transparentných variabilných úrokových sadzieb.

Nuž načo teda ešte, čakať ? Podľa mňa na nič.  Chcete kupovať nehnuteľnosť, začať stavať, refinancovať nevýhodné úvery, preveriť Vašou bankou ponúkané refixácie úverov? Tak neváhajte a príležitosť naplno využite a predovšetkým, maximálne vo svoj prospech.

Verte, že napriek tejto šanci, nie je to vždy tak ľahké. Risk manažéri bánk v lete tiež nespali a majú veci veľmi dobre spočítané, samozrejme tiež v prospech, bohužiaľ nie vždy len Vás.

Vinobranie

Takže dobrá rada na záver „Vychutnávajte si úrokové sadzby jesene s obozretnosťou a rozvahou, aby Vám váš výber a rozhodnutia priniesli spokojnosť s bývaním a nízkymi finančnými nákladmi vo všetkých ročných obdobiach ďalších rokov“  a k tomu veru niekedy ani dobrý záhradník nie je na zahodenie.