Milan Šlosár

Milan Šlosár

Privátny finančný a realitný konzultant

Od ukončenia Ekonomickej Univerzity v Bratislave so špecializáciou finančníctvo a peňažníctvo pôsobím v oblasti financií nepretržite až do súčasnosti. Prvú časť svojho profesného života som venoval v pozíciách controller, ekonóm a business consultant, hlavne firemným financiám v organizáciách pôsobiacich v rôznych odvetviach.

Od roku 2012 pracujem ako nezávislý finančný špecialista s platnými licenciami NBS pre všetky oblasti  finančných služieb.

Cieľom mojej práce je pomáhať klientom a ich rodinám s využitým dostupných finančných a realitných služieb nachádzať také riešenia, ktoré im s istotou pomáhajú zvládať všetky ich životné situácie.

Moje služby  za doterajšie obdobie  využilo viac ako 200 klientov, ktorým som bol a budem naďalej schopný poskytovať  svoje služby tak aby reálne pocítili finančné výhody na produktoch, ktoré sa rozhodli využívať.

Osobne ma najviac teší keď moji klienti bez toho aby míňali svoj drahocenný čas a peniaze získajú  dlhodobo vďaka mne zrozumiteľný a väčší prehľad o svojich financiách a možnostiach ako financie využívať vo svoj prospech a podľa svojich predstáv.