Rodina Kristová

Vďaka p. Šlosárovi sa nám podarilo prefinancovať dva HÚ, kde sme na mesačnej splátke ušetrili cez 40€, a to sme si zároveň aj vyplatili dva debety na os. účtoch. Teraz máme len jeden HÚ a jeden poplatok. Následne sme si s jeho pomocou prehodnotili obe naše ŽP, ktoré boli v našej súčasnej situácii nepostačujúce.

Ďakujeme týmto za jeho profesionálny prístup, ochotu a ústretovosť

Rodina Kristová