Rodina Kristová

Vďaka p. Šlosárovi sa nám podarilo prefinancovať dva HÚ, kde sme na mesačnej splátke ušetrili cez 40€, a to sme si zároveň aj vyplatili dva debety na os. účtoch. Teraz máme len jeden HÚ a jeden poplatok. Následne sme si s jeho pomocou prehodnotili obe naše ŽP, ktoré boli v našej súčasnej situácii nepostačujúce.

Ďakujeme týmto za jeho profesionálny prístup, ochotu a ústretovosť

Rodina Kristová

Rodina Pyszková, Bratislava

Napriek tomu, že sme spoločne s manželom už na dôchodku a nič mimoriadne, čo sa výnosov z našich úspor týka sme už neočakávali, ostali sme počas spolupráce s Milanom milo prekvapení, akým spôsobom je možné prehľadne, bezpečne a výhodne spravovať  naše úspory.

Výnosy, ktoré nám vďaka jeho správe našich úspor prichádzajú do rodinného rozpočtu sú pre nás skutočne potešujúcim pasívnym príjmom uľahčujúcim nám udržanie nášho životného štandardu.

Rodina Pyszková, Bratislava