Koniec zvýhodňovania žien v poisťovníctve

Milé ženy, dobré časy zvýhodnených poistných cien za poistenia v rizikovom a životnom poistení sú od 21.12.2012 minulosťou. Práve v tento deň, často predpovedaný  aj ako koniec sveta, paradoxne s určitosťou vstúpi do platnosti smernica Európskej komisie, podľa ktorej bude v rámci uzatvárania poistenia zrovnoprávnené postavenie mužov a žien.

Skupina ľudíS kúskom irónie možno konštatovať, že tí, čo avizovaný koniec sveta prežijú, si budú musieť za prípadné krytie poistných rizík v nasledujúcich obdobiach priplatiť.

Pre tých, ktorí koniec sveta neberú tak úplne vážne, ale zato s úplnou vážnosťou sa zapodievajú myšlienkou založenia úrazového, alebo životného poistenia, ostáva posledný mesiac na to, aby svoje rozhodnutie urobili s maximálnou finančnou efektívnosťou. Veď platiť o 20 –30 % nižšie poistné počas všetkých nasledujúcich období poistenia je skutočne zaujímavou možnosťou a na rozdiel od konca sveta aj poslednou.