Mgr. Ivica Šišoláková

Ohľadne poskytovaných služieb zo strany p. Milana Šlosára nemám žiadne výhrady, vyjadrujem plnú spokojnosť s ich kvalitou a odbornosťou, ako aj so samotným ľudským prístupom ich poskytovateľa, ktorý v každom smere ochotne poskytol potrebné informácie a vysvetlenia, bol nápomocný pri všetkej administratíve spojenej s konsolidáciou dvoch hypotekárnych úverov a s nimi súvisiacimi poisteniami, čo pre mňa predstavovalo iba minimálne časové zaťaženie a v spleti ťažko prehľadného finančného trhu „vyskladal“ optimálne životné poistenie. V prípade potreby finančného poradenstva vrelo odporúčam služby p.Šlosára všetkým svojim známym a  tiež ich opäť rada využijem.

Mgr. Ivica Šišoláková