Dušana Kráľová, Nové mesto nad Váhom

Vďaka pomoci pána Šlosára sa mi podarilo prefinancovať úver a vyriešiť moju finančnú situáciu, ktorá sa zdala beznádejná, pretože moja domovská banka mi po 17 rokoch povedala, že mi nevie ponúknuť výhodnejší úver. Cesta nebola jednoduchá, ale hlavne pre pána Šlosára, pre mňa bolo spolupracovať s ním práve veľmi výhodné a komfortné. Touto cestou mu preto ešte raz ďakujem a určite viem, že keď budem potrebovať vo finančnej oblasti pomoc, opäť sa na neho s dôverou obrátim.

Dušana Kráľová, Nové mesto nad Váhom