Čo by sme mali vedieť pri riešení témy zastropovania veku odchodu do dôchodku ?

64, 65, 62, 65 a zohľadnenie detí pri ženách….. počúvame dnes zo všetkých strán a hlavne aby sme nešli z práce rovno do hrobu.  Aj takto sa aktuálne prezentuje a argumentuje  v médiách téma zastropovania dôchodku z úst lídrov politických strán a odborových združení. Nie je nič ľahšie ako podsúvanie emocionálnych pocitov, že nikto to nemyslí s pracujúcimi lepšie ako ten komu sa podarí zabrzdiť vek odchodu do dôchodku na čo najnižšej úrovni.

Ktoré  parametre pri stanovení odchodu veku do dôchodku pri systéme dôchodkového zabezpečenia aký máme na Slovensku sú naozaj dôležité ?

Aké sú hodnoty týchto parametrov  dnes a aký je ich očakávaný vývoj  v horizonte 10, 15, 20 a viac rokov?

Bude tento systém ekonomicky udržateľný aby bola zachovaná kvalita života ľudí v dôchodkovom veku ?

1, Demografický vývoj

  • Vývoj plodnosti vs. Vývoj úmrtnosti ( zdroj grafov: Výskumné demografické centrum)

 

Kým aktuálna  plodnosť, mimochodom jedna z najhorších v Európe na úrovni 1,5 dieťaťa takmer nevzrastie tak za to isté obdobie priemerný vek dožitia občanov SR sa predĺži takmer o 2 roky.

 

Podľa odhadu OSN

– sa do r. 2050 zdvojnásobí počet ľudí vo veku nad 60 rokov

– ľudí vo veku 80 rokov bude takmer štyrikrát viac ako dnes

 

Jednoducho sa časom meníme na Domov dôchodcov 😊.

 

Z praktického hľadiska každé predĺženie veku dožitia  predstavuje v budúcnosti pre rozpočet SR zvýšené výdavky dôchodkového zabezpečenia a vyvoláva tlak na zvyšovanie podielu výdavkov na dôchodky na HDP, alebo vytvára tlak pri zachovaní objemu celkových výdavkov na znižovanie priemerného dôchodku na jedného dôchodcu.

 

Otázkou, ktorá by sa mohla dostávať do popredia a  hľadať opatrenia k jej vyriešeniu je napr. Ako dostať plodnosť v dlhodobom horizonte min. na 2 deti . (Keď dobrovoľne to už zrejme nikoho nebaví 😊)

  • Vývoj ekonomicky aktívnych ľudí na trhu práce (zdroj grafov: www.statistics.sk)

Od roku 2013 odchádza  z trhu práce viac ľudí  vo veku 59-63 rokov ( 371 tis) ako na trh prichádza vo veku 18 – 22 rokov (310 tis). Medziročne sa jedná takmer o 60 tis. ľudí, ktorí sa zaradia zo strany prispievateľov na stranu príjemcov z pohľadu systému dôchodkového zabezpečenia .  Toto číslo sa bude dlhodobo  stále zvyšovať.

 

Aktuálne pripadá na Slovensku na 1 dôchodcu  2,65 pracujúcich.

Po roku 2049  bude pripadať 1 dôchodcu cca  0,95 pracujúceho človeka.

 

  • Miera náhrady ( priemerný dôchodok / priemerný príjem )

 

Dôchodok vyplácaný z 1 pilieru  okrem toho, že je PRIEBEŽNÝ, (pustite si doma vodu z kohútiku a uvidíte ako odteká 😊- princíp priebežného vyplácania dôchodkov  z prijatých príspevkov od pracujúcich sa vyplácajú aktuálne dôchodky ) je aj SOLIDÁRNY to znamená, že pracujúci s vyššími príjmami sa uskromnia aby vyšla nejaká výška dôchodku – aspoň minimálna  na každého dôchodcu.

 

Priemerný starobný dôchodok k 31.3.2018 predstavoval 439,27 EUR čo predstavuje voči priemernej mzde na úrovni 955 EUR , 46 % mieru náhrady príjmu.  Počet vyplácaných starobných dôchodkov k tomuto dátumu bol na úrovni 1.064.569 ks.

Aktuálne priemerný vek života muža SR na dôchodku je 11 rokov  a ženy 18 rokov.

 

Do roku 2070 sa predpokladá, že miera náhrady klesne na úroveň 34 % z príjmu, pričom priemerná dĺžka  dožitia bude rásť.

 

Príjem v dôchodku by mal byť adekvátny príjmu počas ekonomicky aktívneho obdobia. Miera náhrady posledného príjmu by mala byť v takej výške, aby poberateľ nezažil spotrebný šok.

 

Spotrebný šok = príjem v dôchodku <  ako 70 % posledného príjmu

 

Vplyv uvedených parametrov na vývoj verejných financií uvedený v nižšie uvedenej tabuľke zobrazuje predpokladanú finančnú náročnosť zastropovania veku do dôchodku podľa jednotlivých aktuálne preberaných alternatív.

Z tabuľky vidieť, že okrem veku zastropovania je potrebné zamýšľať sa aj o spôsobe ako zabezpečiť  „finančnú dieru “ ktorá  by sa v rámci starobného dôchodkového zabezpečenia začala dlhodobo vytvárať. Aj toto by malo byť povinnou súčasťou tém o dôchodkovom strope.

 

 

Aké možnosti zabezpečenia sa  na dôchodku pre bežného Slováka o niekoľko desiatok rokov vlastne existujú ,  keď z I piliera ( vyplácaný zo Sociálnej poisťovne ) hrozia náhrady príjmu za 10-20 rokov 34 – 38 % výške posledného príjmu ?

Preto je potrebné v čo najskoršom veku zvážiť vstup do 2 pilieru ( riešený odvodom zamestnávateľa do Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti). Aktuálny odvod 4,5 % z odvodov zamestnávateľa do SP  do roku 2024 do výšky 6 %. Nižšie je uvedené ako pri vstupe v mladom veku ovplyvní účasť v 2. pilieri mieru náhrady príjmu na dôchodku.

Pre bežného občana môže byť , (viď vyššie uvedený spotrebný šok ) aj táto výška náhrady nedostatočná a mal by zvážiť vstup do 3. piliera prípadne zvažovať tvorbu vlastného finančného, alebo iného kapitálu na zabezpečenie ostatných, ale hlavne dostatočných príjmov pre situáciu keď už nebude chcieť, alebo môcť pracovať.

Práve závislosť Slovákov na dôchodku z verejných zdrojov a vlastnej práce aj po ukončení 65 rokov života je jedna z najvyšších z porovnávaných krajín v nižšie uvedenej tabuľke. V absolútnej miere na Slovensku absentuje dôchodkové zabezpečenie na základe zamestnávateľských súkromných programovpasívne príjmy z kapitálu nám nie sú vďaka 40 rokom socializmu a ďalším 10 rokom „divokého kapitalizmu privatizácie a finančných podvodov“ zatiaľ vžité.

Pre všetkých je ešte čas zobrať rozum do hrsti a postarať sa o seba a svoju rodinu spôsobom aby dôchodok nebol  následkom politických tančekov z pred 20 tich rokov.

Hypotéky 2017 – Lákavé ponuky v kontraste s dostupnosťou úverov

Situácia ohľadom financovania kúpy nehnuteľnosti  bankovým úverom sa už od  2. polroku 2016 vyvíja  pre klientov zaujímavým smerom.

Na jednej strane,  najnižšie úrokové sadzby na trhu hypoték poskytujú  už takmer všetky banky.  Súčasné najlepšie úrokové sadzby sa pohybujú na úrovni 1,49 % na 3 ročnej fixácii a 1,59 % na 5 ročnej fixácii. Uvedené sadzby predstavujú reálne úrokové sadzby, to znamená, že ani niektorými bankami prezentované nižšie úrokové sadzby, v konečnom prepočte túto hranicu úrokových sadzieb „nepodlezú“.  Na úrovni úrokových sadzieb sa banky skôr snažia vzájomne odlišovať skôr dobou fixácie, na ktorú sú ochotné tieto sadzby  pre klienta garantovať. V tomto prípade sa dá povedať, že každý rok fixácie naviac  s výbornou úrokovou sadzbou môže byť pre klienta hľadajúceho istotu v dlhšom horizonte zaujímavý.

Na strane druhej sa priemernému  klientovi v konečnom dôsledku na základe jednotlivých pravidiel posudzovania bonity klienta a hodnoty nehnuteľnosti  takmer vždy zúži možnosť výberu bánk na počte 3 maximálne 4.  Rapídne zníženie možností klienta vybrať si zo všetkých bánk je aktuálne silno ovplyvnené politikou bánk, ktorá zohľadňuje opatrenia NBS pre :

A, prepočet bonity ( klienta banky počítajú so splátkou o 2% vyššou, aká mu je schválená)

B, podiel úverov so 100 % financovaním na celkovom množstve úverov na zabezpečenie bývania

Tieto opatrenia nútia banky nastavovať rôzne filtre, ktoré jednoducho robia z niektorých klientov nepriechodných z pohľadu úverového financovania kúpy nehnuteľnosti.

Situácia v roku 2017 bude v tomto ohľade ešte zložitejšia, pretože pribudnú ďalšie obmedzenia:

  • do výpočtu bonity klientov (20 % rezerva) – zníži disponibilný príjem na úhradu záväzku z banky
  • Znižovanie podielu úverov so 100 % a 90 % financovaním kúpy nehnuteľnosti , predpoklad, že 100 % financovanie dostane 1 z 10 90 % financovanie dostane každý 4 z 10 tich

 

Čo z toho pre klientov riešiacich kúpu nehnuteľnosti do roku 2017 vyplýva ?

Kto má vyhliadnutú kúpu  nehnuteľnosti v horizonte najbližších  3 – 4 mesiacov (12/2016 až 3/2017) nech požiada o úver ešte v decembri 2016.

Kto má vyšší čistý príjem ako 800 EUR, nech počíta, že ak bude chcieť dofinancovať kúpu nehnuteľnosti musí počítať s ďalšou nemalou mesačnou splátkou spotrebného úveru, alebo stavebného medziúveru .

Kto má nižší čistý príjem ako 800 EUR asi tak skoro bývať vo svojom nebude. Česť výnimkám v malých bytoch a mimobratislavskom regióne.

Kto chce bývať vo vlastnom v rozpätí 5 – tich rokov, by mal túto otázku riešiť aktuálne a to takým spôsobom aby si dokázal vytvoriť určitý obnos vlastných zdrojov, alebo aspoň prístup k lacnejším úverovým zdrojom do budúcnosti.

Cesta k vlastnému bývaniu určite existuje, len bude oveľa kľukatejšia a vo väčšine prípadoch aj oveľa dlhšia a finančne náročnejšia.

Financovanie bývania pre mladé rodiny zn. „Ideál“

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sú od začiatku tohto roka na historicky nízkych úrovniach. Táto situácia neskutočne nahráva mladým párom, ktoré dlhšie zvažujú výmenu bývania v podnájme  za bývanie vo vlastnom.  V týchto situáciách je najlepšie nechať prehovoriť čísla. Vedieť porovnať  súčasné výdavky na nájom s možnými splátkami  úveru na bývanie znie celkom jednoducho.

Porovnanie všetkých alternatív pripadajúcich do úvahy v jednotlivých bankách býva neraz časovo náročnejší  proces na konci ktorého môžu mať mladí záujemcovia  o vlastné bývanie plnú hlavu informácií, no k rozhodnutiu sú neraz ďalej ako predtým.

Každopádne možnosti sú priaznivé, tak pre lepšie zarábajúce páry, ako aj pre páry s nižšou príjmovou hranicou. Prvá skupina má dobrú šancu získať ešte 100% hypotéku (až do roku 2017 ) na úrovni úrokových sadzieb medzi 2 – 2,5 % . Naopak  páry s nižšími príjmami musia zrejme oželieť 100 % financovanie, na druhej strane majú možnosť získať časť úveru – až do výšky 50 tis. pod úrovňou 1 %, hlavne vďaka štátnemu príspevku pre mladých. Vďaka tomuto príspevku ich výška splátky je na najbližších 60 mesiacov zhruba o štvrtinu nižšia, aká by bola pri plnej úrokovej sadzbe schválenej bankou.

Jedna z najzaujímavejších možností financovania bývania kopíruje „tradičný model rodiny“

Partner (dnes už aj partnerka ) výborne zarába a druhý partner má nižšie príjmy. Tento ich príjmový „koktail“ im môže nejednom prípade zabezpečiť aj 100 % financovanie bývania aj výbornú úrokovú sadzbu so štátnym príspevkom pre mladých na úrovni  0,01 – 0,50 %.

Z vyššie uvedeného sa javí, že pre finančné zdravie rodiny začína byť finančný výber partnera minimálne na úrovni dôležitosti výberu biologického 🙂

Mladý pár

Zopár pravidiel NBS

A je tu čas postupného sprísňovania podmienok pre poskytovanie bankových úverov. Niektoré už začali platiť, iné sa stanú aktuálnymi už od najbližšieho obdobia. Pre niektorých súčasných záujemcov o úver môže aj jeden mesiac hrať významnú rolu pri ľahšom získaní úveru na bývanie. Verím, že väčšine mojich klientov sa to podarí, či už za zvýhodnených podmienok, ale aj po ich sprísnení.

1.) Podiel nových úverov s LTV medzi 90% a 100% by na štvrťročnej báze nemal presiahnuť 25 %

Toto opatrenie v praxi znamená, že v priemere len každý štvrtý klient dosiahne výšku úveru nad 90% LTV, traja klienti zo štyroch nedostanú vyššie ako 90% financovanie. Toto odporúčanie je platné už od štvrtého kvartálu 2014.

2.) Vyžadovať dokladovanie príjmu klienta a overovať ho: čestné vyhlásenie sa nepovažuje za dostatočný spôsob preukazovania príjmu; zohľadňovanie príjmov a všetkých výdavkov domácnosti.

Podľa nových pravidiel napríklad „komoroví klienti“, ktorí doteraz môžu získať až 250.000 € bez dokladovania príjmu o túto možnosť prídu a pri žiadosti o úver zadanej po 1.3.2015 budú musieť dokladovať príjem.

3.) Počítať bonitu klienta zvýšenú o 2 percentuálne body úrokovej sadzby.

Uveďme si príklad – ak vychádza dnes klientovi z jeho príjmu na splátku hypotéky za úrokovú sadzbu napríklad 2,1%, tak sa bude klient posudzovať aj či má klient dostačujúci príjem pri úvere s ÚS 4,1%.

4.) Banka by mala poskytovať úvery so splatnosťou: pri úveroch založených nehnuteľnosťou max. 30 rokov a pri spotrebných úveroch 9 rokov (od 1.1.2016 so splatnosťou 8 rokov).

Aktuálne sú poskytované spotrebné úvery s 10 ročnou splatnosťou, po zmene len už s 9 ročnou a neskôr to už bude len s 8 ročnou.

Spokojní klienti