Naozaj zaujímavé podmienky pre refinancovanie úverov – keď 2,5% p.a. – nie je zlé

Od začiatku marca 2014 tohto roku banky pokračovali v jesennom trende znižovania úrokových sadzieb na hypotekárnych a spotrebných úveroch. Najlepšie úrokové sadzby  pre serióznych klientov (aj menej  bonitných) sa pohybovali  v rozmedzí od 2,69 % p.a. po 3% p.a.  hlavne vďaka silným kampaniam. Ku koncu apríla však niektoré výhodné kampane (napr. VÚB) skončili.

Našťastie vďaka počtu bankových subjektov a ich konkurenčnému boju o klienta máme dnes stále možnosť získať na optimalizácii úverov značné úspory. V mnohých prípadoch bude táto ponuka aktuálna až do 30.6.2014.

Z pohľadu klienta, ktorý chce ušetriť na mesačnej splátke a zaplatených úrokoch banke (pri trojročnej fixácii sa súčtom úspor môžete dostať až na niekoľko tisíc eur) sa mi javí ako jedinečná súčasná možnosť Primabanky refinancovať, konsolidovať, prípadne získať nový úver na bývanie v jedinečnej úrokovej sadzbe 3 ročnou fixáciou vo výške 2,5 % p.a.

Zaujímavosťou tejto ponuky je, že pri klientovi akejkoľvek bonity s dobrou disciplínou splácania starých záväzkov je celé vybavenie úveru a jeho administrácia veľmi jednoduchá a s minimálnymi dodatočnými nákladmi a stratou času na dokladovanie príjmu a iné formality.  Otvorením bežného účtu, ktorý patrí na bankovom trhu medzi tie lacnejšie, budete mať nulový spracovateľský poplatokpri znaleckom posudku, ktorý nie je takmer z minulého storočia nebudete musieť platiť za vyhotovenie úplne nového znaleckého posudku.

Pri mimoriadne zaujímavých ponukách bánk vždy zbystrím pozornosť a preverujem aké „chytáky“ banka  pre klienta pri hádzaní udičky na dobrú sadzbu nenápadne pripravila. Zodpovedne môžem povedať, že v tomto prípade som ich skutočne veľa nenašiel. Ponuku obmedzujúcim faktorom môže byť akurát financovanie cez 80 % hodnoty znaleckého posudku a možnosť mimoriadnej splátky len pri konci 3 ročnej fixácie.

Tento úverový produkt si v rámci širokej bankovej ponuky určite zaslúži pozornosť a je len na zváženie súčasných úverových dlžníkov, aby si nechali prípadne túto možnosť bližšie vysvetliť a detailne prepočítať finančné výhody plynúce z ponuky.

Skúste to ešte do 30.06.2014, budem Vám rád k dispozícií.

Ruže

Sporiaci účet, ktorý mi bude chýbať

Sporiaci účet, ktorý mi bude chýbať, alebo kde teraz umiestniť svoje krátkodobé finančné rezervy?

V priebehu minulého týždňa som zostal nemilo zaskočený vyhlásením ING Bank o ukončení poskytovania bankových a investičných služieb pre fyzické osoby. Možno, že by ma to ani tak netrápilo (podobne ako keď nedávno skončila na Slovensku poskytovanie bankových služieb skupina AXA), keby som už niekoľko dlhých desať rokov nevyužíval jeden skvelý produkt, akým bol sporiaci účet ING Konto.

Za tie roky, čo som ING Konto pravidelne aktívne využíval som už skoro zabudol na jeho hlavné prednosti pre ktoré som si ho vybral a stali sa mi bežnou samozrejmosťou.

ZlatoSvojim známym som ho vždy odporúčal pre prípadné ukladanie operatívnych finančných rezerv ako bezkonkurenčnú možnosť. Časom prišli na trh aj ďalšie banky ponúkajúce alternatívne možnosti sporiacich účtov. Napriek skutočnosti, že možnosti boli zrazu oveľa väčšie ako pred tými desiatimi rokmi, ostal som ING Kontu stále verný.

Dnes, keď už viem, že ku koncu septembra stratí ING Konto svoj zmysel (od októbra 2013 bude 0% úročenie až do ich konečného zrušenia) súčasne aj viem, že jeho adekvátna náhrada na súčasnom finančnom trhu napriek rôznym reklamným ťahákom sporiacich účtov v bankách neexistuje.

Pre všetkých verných klientov využívajúcich ING Konto odporúčam, aby sa v priebehu mesiaca septembra rozhodli, kde presunú svoje finančné prostriedky. Mimochodom ich celková výška na ING kontách slovenského trhu sa pohybuje na úrovni 300 mil. EUR.

Možnosti, ktoré sa črtajú, sú presun na sporiace účty vedené pri hlavných účtoch vo Vašich bankách. Výhoda je, že Vás tam budú vítať a rýchlo Vám celý proces vybavia. Za vcelku zaujímavými i keď v súčasnosti nízkymi úrokmi sa však vždy skrývajú minimálne sporiace čiastky, výpovedné lehoty a iné obmedzenia komplikujúce Vám voľný presun Vašich peňazí.

Na druhej strane je tu ešte ponuka internetových bánk mBank a ZUNO, ktoré vyznávačom internetového bankovníctva (vrátane mňa) sa svojim sporiacimi účtami viac približujú filozofii ING konta, i keď určité negatívne odchýlky tam určite sú.

Čo dodať na záver?

Nie je to prvý krát, čo občania Slovenska doplácajú na malosť trhu tohto regiónu, či už sa to týka oblasti finančnej alebo inej. Každopádne subjekty na tomto trhu podnikajúce majú s diferencovanou ponukou produktov a služieb problém udržať dlhodobo ich rentabilitu. Bohužiaľ často na náš úkor.

Bezplatný audit úverov – šanca pre Vás

Ľudia majú často tendenciu  veci zjednodušovať, bagatelizovať  a nepripúšťať si, že mnohé z nich môžu byť  riešené inak ako majú zafixované svojimi  jednostrannými predstavami.  Uvedené platí pre všetky stránky života vrátane tej finančnej. Poznajú niekoľko faktov z danej oblasti, o ktorých sú presvedčení, že sú kľúčové a nie je možné s nimi pohnúť vo svoj prospech, respektíve ich budú vždy stáť isté dodatočné náklady.

Reálne však skutočne málokto má dnes odbornú a časovú kapacitu zvládnuť posúdenie všetkých aspektov výhodnosti svojich napr. úverových zmlúv a existujúcich variantných riešení vyskytujúcich sa na meniacom sa finančnom trhu. Práve tieto skryté a nepoznané riešenia môžu klientovi priniesť najväčší finančný prínos a stoja len na jedinom princípe – ochote otvoriť „Pandorinu skrinku“ ľudom, ktorých prácou je tieto riešenia pre klienta hľadať  a s nasadením ich obhajovať pred inštitúciami finančného trhu.

Pre verifikáciu vyššie uvedenej merateľnej výhodnosti auditov, sa zaväzujem bezplatne prijať v mesiaci október všetkých záujemcov ochotných preveriť odborným auditom svoje súčasné úverové vzťahy  a hľadať možnosti získať finančný prínos navyše pre svoj rodinný rozpočet. Som presvedčený, že budem pri tom maximálne úspešný, o čom budem pravidelne informovať na svojej webovej stránke.

Čakám na Váš kontakt, prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na mojom telefónnom čísle 0911/072372.

Teším sa na spoluprácu s Vami a verím, že dokážem pre Vás urobiť oveľa viac, ako si dnes dokážete predstaviť.