Rodina Pyszková, Bratislava

Napriek tomu, že sme spoločne s manželom už na dôchodku a nič mimoriadne, čo sa výnosov z našich úspor týka sme už neočakávali, ostali sme počas spolupráce s Milanom milo prekvapení, akým spôsobom je možné prehľadne, bezpečne a výhodne spravovať  naše úspory.

Výnosy, ktoré nám vďaka jeho správe našich úspor prichádzajú do rodinného rozpočtu sú pre nás skutočne potešujúcim pasívnym príjmom uľahčujúcim nám udržanie nášho životného štandardu.

Rodina Pyszková, Bratislava