Michal, Trnava

V dnešnej dobe sa ľudia naháňajú za krátkodobým úspechom, čo vo finančnom sektore platí hneď niekoľkonásobne. Klient sa potom stáva obeťou rôznych reklám, akciových ponúk a „dobre mienených rád“, o ktorých neskôr zistí, že neslúžia k jeho prospechu. Preto si veľmi cením, že Milan Šlosár stavia svoju prácu na ľudskom prístupe, osobnej zodpovednosti k riešeným problémom a hlavne na úprimnej snahe o dlhodobú spoluprácu….len tak sa potom môže budovať vzájomná dôvera, ktorá zo sveta financií už prakticky vymizla

Michal, Trnava