Riešenia

Riešenia, ktoré vznikajú vzájomnou spoluprácou s klientom, sú pri mojej práci vždy výsledkom klientových individuálnych potrieb.

V jednotlivých oblastiach finančných služieb sú vyhľadávané  a nezávisle porovnávané aktuálne možnosti, s cieľom zabezpečiť riešenie konkrétnej životnej situácie klienta s dôrazom na zabezpečenie jeho finančnej istotysúčasnom aj budúcom období .

Jednotlivé životné situácie sú dlhodobo riešené prostredníctvom finančných služieb – produktov v nasledovných finančných oblastiach:

Úvery

Poistenie

Sporenie

Investície