Úvery

Úvery vo všeobecnosti pomáhajú klientom dosiahnuť svoje ciele skôr, ako by uvedený cieľ dosiahli keby ho museli financovať z vlastných zdrojov. Preto je nevyhnutné pri nich zachovať obozretnosť a reálne posúdiť možnosť svojej súčasnej a budúcej schopnosti tento úver splácať. V rámci tejto finančnej oblasti je vždy dobré vedieť čo potrebujem riešiť a v akom horizonte a následne tomu prispôsobiť výber správneho typu úveru.

 

Modlitba pre úverového klienta

Bože daj mi silu, aby som rozlíšil dobrý úver od úveru zlého a nezadĺžil som sa kvôli veciam nepodstatným. Daj mi trpezlivosť a schopnosť splácať úver pravidelne a daj mi múdrosť vysporiadať sa s ním tak, aby nikdy finančne neohrozil mňa ani mojich blízkych.“

 

Po výbere správneho úveru na základe konkrétnych požiadaviek klienta sa naša spolupráca zameriava na posúdenie výšky finančných nákladov na získanie a splácanie úveru, možnosti mimoriadneho splácania, kredit a iné výhody banky z pohľadu klienta.

Na základe týchto parametrov je zostavený prehľad úverových ponúk bánk, ktorým klient vyhovuje a z ktorých si klient vyberá. Po jeho výbere sa pustíme do technickej časti vybavenia úveru, ako je vyplnenie a príprava podkladov. Pre prípad najhoršieho pripravujeme záložný plán aj v banke – druhej v klientovom výbere.

Na projekte vo finančnej oblasti úver spolupracujem s klientom až do načerpania úveru a následne prvej splátky klienta. Je samozrejmosťou, že pre aktívne riadenie dlhu počas celej doby splatnosti som klientovi k dispozícií

 

Typy vybavovaných úverov a financovaní:

Hypotekárne úvery

Hypotekárne úvery pre mladých

Stavebné úvery a medziúvery

Refinančné úvery

Konsolidácia úverov

Spotrebné úvery

Úvery pre podnikateľov

Leasing