Služby

  • poskytovanie aktuálnych odborných informácií
  • spolupráca pri analýze Vašej finančnej situácie a nastavení optimálneho finančného plánu
  • overovanie možností a podmienok získania finančných zdrojov podľa Vašich potrieb
  • optimalizácii pre Vás nevýhodných finančných vzťahov
  • odborné poradenstvo pri znižovaní nákladov na finančné služby
  • pomoc pri výbere a nastavení finančných nástrojov podporujúcich Vaše ciele v časovom horizonte