Hypotekárne úvery

Kúpa bytu, rodinného domu alebo iného hmotného majetku nebola nikdy jednoduchšia ako v súčasnosti. Nehnuteľnosti sú už takmer vždy kupované na dlh, z bežných úverov alebo hypotekárnych úverov.

Moje bohaté skúsenosti a vzťahy z bankovými inštitúciami vám ponúkam na využitie pri poradenstve v situáciách, ak potrebujete získať malý úver alebo pôžičku a nemáte čím ručiť. Samozrejme podmienky sú spravidla výhodnejšie, pokiaľ viete niečím alebo niekým viete ručiť.

Využite moju pomoc a podporu pri príprave žiadostí a podkladov potrebných pre úspešné jednanie s finančnými inštitúciami. Samozrejmosťou je výber tej najvhodnejšej banky pre vás a vaše potreby, finančnú a rodinnú situáciu.